Privacy Policy

 
 

Vilkår

OrderX er ansvarlig for at innsamling av personopplysninger gjennom app og websider foregår på en trygg og sikker måte og i samsvar med gjeldende regelverk. Denne personverklæringen beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Innsamling og behandling av opplysninger

Når du installerer og bruker appen vil vi registrere opplysninger som kan knyttes til deg som person. Opplysningene som samles inn og behandles vil være:

  1. Lokasjon 
    Når du bruker appen vil vi registrere mobilenhetens lokasjon. Registrering av lokasjon forutsetter at du har (i) slått på Bluetooth (ii) akseptert lokasjonstjenester i mobilenhetens operativsystem (kun iOS) og (iii) gitt samtykke i appen til at vi kan registrere lokasjon selv om appen ikke er aktiv. Du kan når som helst avslutte registreringen av lokasjon gjennom å endre innstillingene, skru av Bluetooth eller ved å avinstallere appen.

  2. Informasjon hentet fra mobilenheten 
    Vi kan registrere informasjon som appen henter fra mobilenheten, se punktet om tilganger nedenfor

Formålet er å tilby deg nye spennende tjenester og markedsføring, samt videreutvikle og forbedre våre tjenester.

OrderX kan bruke informasjonen som samles inn gjennom appen sammen med andre opplysninger vi har registrert om deg.

Tilganger

Appen ber om følgende tilganger fra mobilenheten:

  1. Lokasjon

  2. Varslinger

  3. Blåtann

Innsyn

Du har rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret hos OrderX og fluxLoop. En slik begjæring om innsyn kan fremsettes ved å kontakte oss som beskrevet nedenfor.

Sletting

Dine personopplysninger vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, deretter vil de bli slettet. Du har rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger når som helst. Krav om sletting av personopplysningene kan fremsettes ved å kontakte oss som beskrevet nedenfor.

Sikkerhet

Vi bruker flere sikkerhetsteknologier for å beskytte informasjonen mot uautorisert tilgang, blant annet ved at lagring skjer på servere med begrenset tilgang og som står i overvåkede lokaler. Overføring av personopplysninger over Internett er alltid beskyttet ved hjelp av kryptering.

Endringer

Vi vil kunne gjøre endringer i personvernerklæringen. Vi vil i så fall informere deg om dette og du vil få mulighet til å slutte å bruke tjenesten.

Kontakt

Dersom du ønsker å kontakte oss for å få innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret må du av sikkerhetsmessige grunner sende inn en skriftlig henvendelse med signatur og kopi av legitimasjon med en redegjørelse for hvilke opplysninger du ønsker innsyn i. Henvendelsen kan skannes inn og sendes per e-post til: 
contact@orderx.no

Opplysningene sendes per post til din folkeregistrerte adresse.